Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Písemné prohlášení rodičů    (nutno vzít se sebou!!)
 
Letní soustředění SK Mažoretky Paprsky Hlučín od ......8 do 16.8 2010 v Horní Lhotě, ubytovna TJ Sokol
 
Jméno _______________________________________________ nar. _______________
 
Adresa: _________________________________________________________________________
 
            Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akut­ní­ho onemocnění (například horečky nebo průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na akci přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z ná­kazy. Dítěti není nařízeno ka­ran­tén­ní opatření.
 
Kartičku pojišťovny odevzdá  každý při nástupu na pobyt, po dobu pobytu si ji nechá u sebe trenérka.
 
Telefonní  spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na soustředění:
 
____________________________________________________________________________
 
Zdravotní omezení, pravidelně užívané léky (název, dávkování, …)
 
 ____________________________________________________________________________
 

DŮLEŽITÉ: Během soustředění je každý jeho účastník povinen dodržovat pravidla slušného chování,účastnit se tréninkových hodin a jiných aktivit během celého soustředění. Nikdo se nesmí vzdalovat   z kolektivu ostatních, bez vědomí a souhlasu vedoucích celého soustředění! Svévolné opuštění kolektivu, resp. budovy a areálu ubytovny bude mít za následek předčasný odjezd domů. Děti na akci nejsou pojištěny.

Svým podpisem vyjadřuji souhlas s výše uvedenými informacemi a prohlašuji, že jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z ne­prav­di­vých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.
 
 
 
V ________________ dne _____________      Podpis rodičů ______________________
(Datum nesmí být starší 3 dnů před nástupem dítěte na soustředění.)