Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závazné znění pravidel mažoretek

28. 2. 2009
Řád mažoretek SK Mažoretky Paprsky Hlučín

Nedílná součást přihlášky

1.    Mažoretka přijde na zkoušku 5 minut před jejím zahájením, převlékne se a přezuje do vhodné obuvi a čeká v tělocvičně na lavičce. Platí zákaz používání tělocvičného nářadí bez svolení trenérky. Necvičí zásadně v tom, v čem přijde.

2.    Trenérka má právo vykázat mažoretku z tréninkové hodiny v případě:

1.     porušení Řádu mažoretek, jak je zde prezentován,

2.    soustavného narušování tréninkové hodiny svou neukázněností.

V tomto případě vždy trenérka bezodkladně informuje rodiče formou SMS.

3.    Do hodiny mají vstup pouze řádně přihlášené mažoretky, které mají vyplněnou přihlášku a zaplacené poplatky.

4.    O zařazení mažoretky do základní sestavy rozhoduje trenérka po dohodě s vedením klubu v závislosti na absenci na trénincích a věkovém rozdělení.

5.    Aby se mažoretky mohly na trénink plně soustředit, je do hodiny a během ní zakázán vstup cizích osob bez svolení trenérky. Případné dotazy vždy po zkoušce nebo na valných hromadách o nichž budou mažoretky včas informováni.

6.    Informace o změnách a akcích se podávají písemně, v případě urgentní akce telefonicky či formou SMS rodičům, a v zájmu mažoretky a rodičů je, vše řádně a pravidelně kontrolovat.

7.    Informace o SK Mažoretky Paprsky jsou prezentovány na:

    www.paprskyhlucin.estranky.cz

 

8.    Mažoretka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast na zkouškách a všech akcích souboru. V případě nepřítomnosti, rodiče mažoretku řádně omluví písemně nebo telefonicky, popř. formou SMS nejpozději před tréninkem a nejméně 2 týdny před plánovaným vystoupením. Absence na vystoupení je omluvena pouze ze závažných důvodů.

9.    3 neomluvené absence v průběhu pololetí popř. 1 neomluvená absence na vystoupení či soutěži dovolují trenérce vyřadit mažoretku z účasti na vystoupeních a soutěžích bez možnosti odvolání

10.                      Protože práce v souboru je KOLEKTIVNÍ prací, mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují ke všem vystoupením a akcím souboru a zajistí tím vzornou sebeprezentaci klubu a pomáhá tak posílit svůj tým

11.                      Mažoretka dodržuje pokyny a pravidla při vystoupeních – oblečení, česání a doplňky (druh kostýmu dle vystoupení, vyčesané vlasy bez ofiny, žádné líčení, žádné jiné šperky než domluvené, tělové punčocháče,  domluvenou obuv…..)

12.                      Výše pololetního poplatku za tréninky bude sdělena vždy s dostatečným předstihem rodičům. Mažoretka je povinna částku za tréninky uhradit vždy do konce října a do konce ledna

13.                      V případě ukončení činnosti, vrací mažoretka kostým a společné věci získané zcela či částečně sponzory, které využijí další členové souboru, a to bez jakékoliv finanční náhrady. Nárok na finanční náhradu má při vrácení kostýmu na němž se finančně spolupodílela, dle výše příspěvku a stavu opotřebení kostýmu.

14.                      V případě ztráty či poškození některé součásti kostýmu či společné věci, mažoretka nahradí ztracenou věc za pořizovací částku na vlastní náklady v plné výši.  .

15.                      Řád mažoretek bude v průběhu roku aktualizován. Povinností mažoretek je, pravidelně sledovat tyto změny.

16.                      V případě jakéhokoliv dotazu, připomínky či stížnosti na vedení a průběh tréninkových lekcí se mohou rodiče obracet na vedení klubu dle telefonických kontaktů, které jsou prezentovány na stránkách popř. na email mažoretky.paprsky@seznam.cz Každá mažoretka pak má právo se se svými připomínkami obrátit na trenérku přímo, popř. prostřednictvím kapitánky své sestavy či v průběhu tréninkové hodiny.